Przedłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Pod koniec grudnia wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Oryginalnie podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r. Musieli wydatkować uzyskane przychody do końca 2-letniego okresu, czyli do końca 2020 r. Na początku stycznia 2019 r. okres ten wydłużono do 3 lat, czyli osoby które sprzedały nieruchomość w 2019r. miały czas na wydatkowanie przychodu do końca 2022r.

Na mocy nowego Rozporządzenia podatnicy, którzy uzyskali przychód ze sprzedaży nieruchomości w 2018r. mają dodatkowy rok na jego wydatkowanie.

Kto skorzysta?

– podatnicy, którzy chcieli wydatkować swoje środki w 2020 r., ale transakcje zostały opóźnione przez pandemię lub z innych powodów inwestycje nie zostały zrealizowane

– podatnicy, którzy nie planowali korzystać z ulgi, zapłacili należny podatek, a w 2021r. Poniosą wydatki na własne cele mieszkaniowe.

2021-02-01T14:36:44+01:00