Prowadzenie działalności w formie prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 r. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej (PSA).

Zalety:
– świadczenie pracy i usług, know-how jako wkład do spółki;
– szybka rejestracja elektroniczna;
– niski kapitał akcyjny wymagany do założenia spółki w wysokości 1 zł;
– łatwiejsze dysponowanie środkami spółki (brak „zamrożonego” kapitału zakładowego);
– akcjonariusze PSA ryzykują tylko utratę wniesionych wkładów, nie odpowiadają za zobowiązania spółki;
– większe możliwości podejmowania uchwał zdalnie poprzez wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej;
– rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej;
– proste zasady likwidacji skutkujące skróceniem czasu procedury;
– możliwość przejęcia spółki (jej majątku i zobowiązań) przez akcjonariusza bez konieczności likwidacji spółki.

Wady:
– brak kapitału zakładowego, a więc spółka potencjalnie funkcjonuje bez majątku;
– większa ostrożność potencjalnych wierzycieli we współpracy z PSA;
– potencjalne problemy spółki z pozyskaniem kredytu w banku;
– w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki za zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu;
– akcje PSA nie mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Może nie znalazłeś do tej pory optymalnej formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej i prosta spółka akcyjna to rozwiązanie właśnie dla Ciebie i Twojego innowacyjnego biznesu? W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu! 🙂

2021-09-06T17:53:05+02:00