Podatek od najmu

NSA potwierdza – to podatnik decyduje czy wynajmowana nieruchomość należy do majątku osobistego czy firmowego

Rynek nieruchomości nieustannie kwitnie, a wraz z nim pojawia się coraz więcej osób, które inwestują swój kapitał w nieruchomości oraz ich wynajem. Należy jednak pamiętać, że osiągane z tego tytułu dochody także podlegają opodatkowaniu. Jeszcze do niedawna stanowisko sądów administracyjnych było rozbieżne, a wydawane orzeczenia prezentowały sprzeczne opinie.

Znane są wyroki sprzed 2021 r., w których NSA zwraca uwagę iż podatnik, który wycofał wcześniej wykorzystywane w działalności nieruchomości nie może rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego, ponieważ są one w dalszym ciągu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mają charakter działań powtarzalnych, ukierunkowanych na zysk oraz prowadzonych w sposób uporządkowany. Podobne orzeczenie dotyczyło podatnika posiadającego wiele nieruchomości, z których część była wprowadzona do ewidencji środków trwałych działalności, a inne nie. Wszystkie natomiast były wynajmowane. W tej sprawie NSA również wykluczył opodatkowanie ryczałtem, wskazując że subiektywna opinia czy decyzja podatnika nie ma znaczenia.

Istnieje także druga linia orzecznicza, którą potwierdza wydana przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwała z 24 maja 2021 r. W świetle tej uchwały podatnik ma prawo sam zadecydować czy wynajmowane nieruchomości będzie rozliczał na gruncie działalności gospodarczej czy najmu prywatnego. W ustawie o PIT brak jest jasnych kryteriów, który decydowałby o sposobie rozróżnienia najmu prywatnego od najmu w ramach działalności, określa za to różne, odrębne źródła przychodów (art. 10 ust. 1 ustawy o PIT). Dodatkowo przychody, które spełniają odpowiednie przesłanki mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej tylko wtedy, kiedy nie można ich zaliczyć do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 (definicja działalności gospodarczej art. 5A pkt 6 ustawy o PIT). To sygnalizuje, aby kwalifikować przychody w pierwszej kolejności do innych źródeł.

Podsumowując jest to bardzo korzystna decyzja dla podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, czy innych umów o podobnym charakterze. Jednocześnie odbiera ona organom podatkowym możliwość opodatkowania przychodów osiąganych z najmu wyżej wymienionych składników majątkowych jako przychodów z działalności gospodarczej.

2021-08-05T15:56:46+02:00