Opodatkowanie najmu

Naczelny Sąd Administracyjny, uchwałą z 24 maja 2021 rozwiał wątpliwości dotyczące opodatkowania najmu. Wynika z niej, że to podatnik decyduje czy wynajmowana nieruchomość należy do majątku firmowego czy osobistego.

Jak wskazuje NSA: „Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej“.

Więcej przeczytasz tutaj.

 

2021-05-31T17:08:20+02:00