Odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość odliczenia w zaliczce PIT darowizny w związku z COVID-19. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł je rozliczyć?

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 rok już w bieżącej zaliczce na podatek, uprzednio odliczone darowizny od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 września 2020 r. dla:

  • podmiotów leczniczych, o których mowa w art.7 Ustawy o COVID-19,
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Warunkiem odliczenia będzie cel darowizny czyli wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

W tarczy 3.0 pojawiły się również kwoty do odliczenia.

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do 30.04.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Co ważne, ulga przysługuje także podatnikom opodatkowanym w formie podatku liniowego (wedle stawki 19%).

Źródło: KIDP

2020-05-19T13:33:16+02:00