Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło) 2021-07-15T13:04:52+02:00

Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)

Zapewniamy kompleksową obsługę umów cywilnoprawnnych, umów zlecenie, jak i umów o dzieło. 

Czym jest umowa cywilnoprawna? 

Umowa cywilnoprawna to czynność prawna. Większość z nas zna doskonale, chociażby z nazwy, jej dwie najpopularniejsze formy: umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Zawieranie takich umów znacznie różni się od umowy o pracę i regulowane jest przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Musimy pamiętać, że nie wystarczy samo nazewnictwo. Jeśli faktycznie chcemy zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, musimy zwracać uwagę na to, w jaki sposób faktycznie świadczona jest praca. 

Przygotowanie umowy o zlecenie

Umowa zlecenie to umowa, którą zawieramy na czas określony, musimy zawrzeć w niej jasne informacje dotyczące tego jaki produkt lub jaka usługa ma zostać wykonana przez pracownika. Istotne jest także to, że brak tu podporządkowania pracodawcy, a zlecenioborca ma ograniczone prawa (m.in. brak urlopu czy odpraw). Musimy podpisać ją w formie papierowej, w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron. Taka umowa powinna zawierać przynajmniej:

 • Rodzaj umowy,
 • Datę rozpoczęcia obowiązywania umowy,
 • Datę zakończenia obowiązywania umowy,
 • To, co będzie charakterystyczne dla wykonywanej pracy,
 • Wynagrodzenie,
 • Informację o korzystaniu z praw autorskich.

Przygotowanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która dotyczy jednorazowego wykonania dzieła. Dzieło to musi być z góry określone. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, możemy zawrzeć ją ustnie. Ten, który zobowiązuje się dokonać dzieła, nie musi wykonywać go osobiście (istnieje możliwość przekazania wykonywania osobie trzeciej), natomiast jest odpowiedzialna za efekt końcowy oraz z tytułu rękojmi za ewentualne wady. Obowiązek odprowadzania składek zależy od tego, czy zawieramy taką umowę z naszym stałym pracownikiem, czy też nie. 

Co musi zawierać umowa o dzieło:

 • Strony umowy,
 • Przedmiot umowy,
 • Ścisły charakter dzieła (poparte np. wzorem czy obrazkiem),
 • Czas, przeznaczony na wykonanie dzieła, 
 • Sposób rozliczenia z użytych materiałów,
 • Przewidziane wynagrodzenie,
 • Sposób ewentualnej reklamacji,
 • Informację o korzystaniu z praw autorskich.

Jak widać, różnić pomiędzy umowami jest wiele. Aby sporządzić takie umowy poprawnie, potrzeba sporej wiedzy. Każde niedopatrzenie może skutkować stratami zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Dlatego tak ważne jest wsparcie specjalistów w tym zakresie. 

Nasze usługi w zakresie obsługi umów cywilnoprawnych

Biuro księgowe i rachunkowe w Poznaniu wspiera swoich klientów także w zakresie obsługi umów cywilnoprawnych. Co wchodzi w skład naszych usług:

 1. W pełni profesjonalne przygotowywanie umów, jak i aneksów do nich. Dzięki nam nie musisz martwić się o kruczki prawne oraz to, że coś pozostanie bez nadzoru. Umowy przygotowane przez nas będą w pełni zgodne z prawem, a także zapewnią Tobie oraz Twoim pracownikom warunki, na którym Wam zależy.
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych. Nie tylko tworzenie umów, ale także ich rozliczanie – w tym aspekcie Bilans również z przyjemnością pomoże swoim klientom. Z nami każda złotówka zostanie poprawnie rozdysponowana.
 3. Szczegółową analizę zawartych już umów pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa. Posiadasz już umowy cywilnoprawne w swojej firmie, ale obawiasz się, że coś jest nie tak? Chętnie się im przyjrzymy i podpowiemy, czy wszystko jest zgodne z prawem.
 4. Prowadzenie skrupulatnej dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. W księgowości być może najważniejszą cechą jest skrupulatność. Dzięki niej niczego nie przeoczymy, a wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Przed nami nic się nie ukryje.

Zachęcamy do skorzystania z usługi doradztwa podatkowego w Poznaniu! Sprawdź również usługi księgowe od Bilans Poznań! Powrót do zakładki Oferta

Aktualności