Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło) 2018-02-14T10:22:50+00:00

Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)

Zapewniamy kompleksową obsługę umów cywilnoprawnnych, umów zlecenie, jak i umów o dzieło obejmuje takie aspekty jak:

  • W pełni profesjonalne przygotowywanie umów, jak i aneksów do nich.

  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

  • Szczegółową analizę zawartych już umów pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

  • Prowadzenie skrupulatnej dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.

Aktualności