Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze

Regulacje obowiązujące od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. zamiast 18% stawki stosuje się stawkę w wysokości 17%.

UWAGA! Na wniosek podatnika, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31art. 33-35 i art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF (m.in. zakłady pracy, organy rentowe, zleceniodawcy), zamiast stawki w wysokości 17% będą stosowali stawkę wynoszącą 17,75%.

Stawka podatku w wysokości 17% (przy obliczaniu zaliczek na podatek od 1 października 2019 r.) nie ma natomiast zastosowania do podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej (a także podatników osiągających dochody m.in. z najmu). Ta grupa podatników przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. będzie stosowała stawkę PIT wynoszącą 17,75%.

Wszyscy podatnicy z pierwszego progu podatkowego (w tym m.in. pracownicy, przedsiębiorcy) uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, w rozliczeniu za 2019 r. będą stosowali skalę podatkową ze stawką PIT wynoszącą 17,75%.

Skala podatkowa za 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
 85.52817,75%minus kwota zmniejszająca
podatek
85.528 15.181 zł 22 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

Na 2020 r. ustawodawca przewidział stawkę podatku w wysokości 17%. Stawka w takiej wysokości będzie obowiązywała wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, zarówno na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak i w rozliczeniu rocznym.

Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
 85.52817%minus kwota zmniejszająca
podatek
85.528 14.539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2019 r. i 2020 r.

 

Koszty pracownicze miesięczne
Rodzaj kosztówObecne
– do 30 września 2019 r.
Od 1 października 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r.
Podstawowe111,25 zł250 zł250 zł
Dla dojeżdżających139,06 zł300 zł300 zł
Koszty pracownicze roczne
Za 2019 r. przed zmianąZa 2019 r. po zmianieOd 1 stycznia 2020 r.
Podstawowe1.335 zł1.751,25 zł3.000 zł
Dla dojeżdżających1.668,72 zł2.151,54 zł3.600 zł
Dla wieloetatowców2.002,05 zł2.626,54 zł4.500 zł
Dla wieloetatowców dojeżdżających2.502,56 zł3.226,92 zł5.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-10-10T09:02:24+02:00