Mikrorachunek podatkowy – jakie podatki i opłaty?

Należności z tytułu PIT, CIT i VAT, od 1 stycznia 2020 r. opłacane są na indywidualny rachunek podatkowy.

Chcesz sprawdzić numer swojego mikrorachunku? Wejdź tutaj.

Podatki inne niż wymienione powyżej, wpłacamy nadal na rachunki bankowe urzędów skarbowych (listę znajdziesz tutaj).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 15 kwietnia 2021 r. lista opłat regulowanych za pośrednictwem mikrorachunku została rozszerzona o:

  1. daninę solidarnościową,

  2. podatek cukrowy,

  3. podatek od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml,

  4. podatek od sprzedaży detalicznej,

  5. opłaty wnoszone przez podmioty świadczące usługi reklamowe napojów alkoholowych 

2021-04-26T11:47:04+02:00