Mały ZUS w 2019 roku - Czy to mnie dotyczy? - BILANS

Mały ZUS w 2019 roku – Czy to mnie dotyczy?

Nowy rok, nowe zmiany w podatkach i ubezpieczeniach ZUS.

Jedną z najgłośniejszych zmian w 2019 roku to wprowadzona reforma dotycząca opłacania niższych składek ZUS (tzw. Mały ZUS).

Kto może z nich skorzystać?

1) prowadzący działalność gospodarczą przynajmniej przez 60 dni w 2018 roku (na podstawie wpisu CEIDG lub innych przepisów szczególnych),

2) przedsiębiorca u którego przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 roku, (jeśli prowadzona przez cały rok), nie może przekroczyła trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

UWAGA!

  • Mały ZUS można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
  • dotyczy tylko ubezpieczeń społecznych. Składkę zdrowotną należy opłacić w pełnej wysokości.

Kto nie skorzysta z “Małego ZUS”?

  • jeśli w poprzednim roku: prowadzona była działalność gospodarcza krócej niż 60 dni,
  • podatnik – przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał jednocześnie  ze zwolnienia od podatku VAT.
  • twórca, artysta,
  • osoba wykonująca wolny zawód,
  • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o. osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
  • podatnik – przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”,
  • podatnik – przedsiębiorca wykonujący czynności dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczył kwoty 63 000 zł.

Jakie warunki dodatkowo trzeba spełnić?

Aby skorzystać z nowych przepisów, przedsiębiorca do 8 stycznia 2019r. musi zgłosić zmianę do ZUS (nowy tytuł do ubezpieczeń).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, służymy pomocą.

Opracowanie: Ewa Śmidowicz-Sziłajtis
BILANS Kancelaria doradców Podatkowych

 

2019-08-23T08:34:30+02:00