Kod wykonywanego zawodu w zgłoszeniu do ZUS

Nowy obowiązek pracodawcy – od 16 maja wszystkie zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA i ZZA) będą musiały zawierać informację o kodzie wykonywanego zawodu.

Wg Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest to kluczowa zmiana pod kątem śledzenia i monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz oraz prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce.

Zmiany wejdą w życie 16 maja 2021 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Możesz je zobaczyć tutaj.

2021-06-21T13:01:44+02:00