Jednorazowe odpisy środków trwałych w związku z COVID-19

Tarcza 3.0 wprowadziła między innymi możliwość zaliczenia jednorazowo w koszty zakupu środków trwałych w związku z COVID-19. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Jednorazowa amortyzacja nie jest liczona do limitu amortyzacji jednorazowej, o której mowa w art. 22k ustawy o PIT (równowartość 50 tys. euro).

Takimi środkami trwałymi są między innymi:

maszyny i urządzenia do produkcji:

  • środków odkażających,
  • medycznej odzieży ochronnej,
  • ochraniaczy na obuwie,
  • rękawiczek,
  • okularów,
  • respiratorów,
  • środków do dezynfekcji i higieny rąk,
  • innych podobnych asortymentów.

Źródło: Znowelizowany art. 52s Ustawy o PIT.

2020-05-19T14:05:19+02:00