Dzielimy się wiedzą: Co możemy odliczyć w PIT? Ulga prorodzinna

Dzielimy się wiedzą: Co możemy odliczyć w PIT? Ulga prorodzinna

W ramach cyklu “Dzielimy się wiedzą: Co możemy odliczyć w PIT? “, przedstawiamy kolejną ulgę z jakiej może skorzystać podatnik:

ULGA PRORODZINNA

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzicom zastępczym. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się wg karty podatkowej, stawki zryczałtowanej lub opodatkowanych podatkiem liniowym. Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz na dziecko niepełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Ulga prorodzinna przysługuje także na dziecko do 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę, a jego dochód nie przekracza kwoty  3 089 PLN.

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi miesięcznie 92,67 PLN. W przypadku dwojga dzieci, ulga wyniesie 92,67 PLN na każde dziecko miesięcznie. Ulga na trzecie dziecko wyniesie już 166,67 PLN, a na czwarte i każde kolejne – 225 PLN miesięcznie.

Źródło: BILANS Kancelaria Doradcy Podatkowego Ryszard Śmidowicz

2019-01-30T14:32:14+00:00