Amortyzacja samochodu – możliwe zmiany

Amortyzacja – to “zjawisko” występujące niemal w każdej firmie. Niewiele jest bowiem przedsiębiorstw, które nie posiadają chociażby przypisanego im samochodu firmowego. 

Do wyjaśnienia pojęcia amortyzacji potrzebujemy jeszcze zrozumieć czym jest środek trwały, a zgodnie z ustawą o PIT (art. 22a): środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle
  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmiotu.

Amortyzacja jest więc sposobem zaliczania do kosztów wartości środków trwałych, w tym również samochodu osobowego. Czyli, kupując samochód na firmę lub wprowadzając swój prywatny składnik do ewidencji środków trwałych musimy dokonywać odpisów amortyzacyjnych – co miesiąc, stopniowo zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem majątku trwałego, którego wartość  przekroczyła 10 000zł.

Okazuje się, że Rząd ma w planach ograniczenie limitów odpisów amortyzacyjnych. 

Wszystko za sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych ustaw. Projekt, który został utworzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a któremu przeciwne jest Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z dokumentu, podatnicy PIT i CIT z początkiem 2026r. będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne tylko z tytułu zużycia samochodu osobowego, którego wartość nie przekracza 100 tys. zł.

Limit ten zostanie więc obniżony dla samochodów osobowych z silnikami spalinowymi i hybrydowymi o 50 tys. zł. Projekt ustawy traktuje pojazdy niskospalinowe w sposób preferencyjny, ponieważ ustalono dla nich limit na poziomie 225 tys. zł. 

MF nie popiera zmian, ponieważ byłyby one zbyt niekorzystne dla dużej liczby podatników oraz stawiałyby spójność wizji prowadzenia polityki gospodarczej, podatkowej i ochrony środowiska w złym świetle…

2021-06-21T13:04:48+02:00