31 maja mija termin na złożenie zeznania rocznego za rok 2019

Podatnicy, którzy nie złożyli zeznania rocznego do 30 kwietnia 2020 r., nie muszą obawiać się konsekwencji ze strony Fiskusa. Zgodnie z przepisami wydanymi w związku z pandemią koronawirusa, termin na złożenie zeznań mija 31 maja 2020.

Istotne jest, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze „Twój e-PIT”. Składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje, m.in. dane dotyczące ulg czy organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy 1 proc. podatku.

Warto pamiętać, że złożenie formularza w przedłużonym terminie nie wiąże się z żadnymi karami, odsetkami czy utratą prawa do ulg podatkowych ani przekazania 1 % podatku na rzecz OPP.

Złożenie zeznania w późniejszym czasie może wiązać się jedynie z otrzymaniem zwrotu nadpłaconego podatku w późniejszym czasie. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych w formie papierowej termin ten wynosi 3 miesiące.

2020-05-15T12:03:21+02:00